پربیننده ترین مطالب

علت روشن نشدن کولر گازی جنرال و راه حل

 در دنباله مطلب این دفعه آن را برسی کنیم.

در ادامه نوشته می نیرو گفت که علل مختلفی می توانند در روشن نشدن گازی جنرال دخیل باشند، که ساده ترین آن است، که ابتدا باید این مسئله بررسی شود.

اگر از برق دستگاه مطمئن شدید، بر اساس مراحل زیر می تواند را پیدا کرده و با رفع آن نیاز آشنا شوید.

همانطور که می دانید، ترموستات دستگاه در واقع پنل کنترلی گازی است که به جدار برپایی شده است، با مداقه به این توضیحات بر اساس مراحل زیر ترموستات دستگاه را بررسی کنید:

وجود حاد در هر کدام از عوامل ذکر شده در قسمت فوق می تواند موجب شود که گازی جنرال روشن نشود.

مرحله دوم: فیلترهای هوای گازی جنرال را بازبینی کنید.

تعویض نکردن فیلترهای هوای گازی بیش از سه ماه می تواند باعث انسداد آن ها شده و جلوی حرکت جریان جو را بگیرد.

گازی جنرال زد اچ ZH

گازی جنرال گلد 30000 | مناسب ترین ارورهای گازی جنرال گلد و نحوه برطرف کردن آن ها -

مفاد کد ارور 0c در گازی جنرال گلد ایراد در حسگر دمای لوله تخلیه یا ترمیستور عوض حرارتی یونیت اندرونی دستگاه می باشد.

جهت برطرف نمودن ارور 0c دستگاه تهویه جنرال گلد می بایست نقص ترمیستور مبدل حرارتی یونیت داخلی و یا سنسور دمای لوله تخلیه برطرف شود.

کد ارور 0d در گازی جنرال گلد هنگامی نمایان می شود که ترمیستور دمای دمنده دچار مشکل شده باشد.

در هنگام ظهور ارور 0d در گازی جنرال گلد می بایست تعمیرکار کاهش ترمیستور دمای دمنده را برطرف نماید.

نمایان شدن ارور 0d در گازی جنرال به دلیل خطای ترمیستور دمای دمنده است.

دلیل به نمود در آمدن کد ارور 11 در گازی جنرال گلد عوامل زیر می باشد:

حالات زیر را جهت برطرف کردن ارور 11 کولر گازی جنرال گازی جنرال گلد اعمال دهید:

نمایان شدن ارور 11 در گازی جنرال گلد به دلیل جز عادی هستن EEPROM یونیت داخلی، خطای سیگنال ارتباط در پنل بیرونی و غیرعادی بودن سیستم تخلیه می باشد.

گازی جنرال زد اچ | ارزانترین آموزش عیب یابی و تعمیر گازی جنرال -

سر و صدای گازی یکی از مواردی است که طاقت فرسا است و سبب سلب آسایش می‌شود و باید سریعا نقصان یابی گازی جنرال اجرا شود. به چند علت مختلف این عیب به وجود می‌آید که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. اولین علت می‌تواند محل نامناسب قرارگیری گازی جنرال باشد که باید آن را تنظیم و کنید و به وسیله یک دستگاه تراز آن را تراز کنید. دومین علت بروز مشکل این است که لاستیک‌ها درزگیر خراب شده اند که برای تعمیر گازی جنرال باید تبدیل شوند. سومین علت این است که پروانه فن به قسمتی از تنه برخورد می‌کند و باید بررسی شود در جای قابل خود پروانه مناسب قرار گیرد. در مرتبه آخر به سراغ کمپرسور رفته و آن را بررسی کنید، پیچ‌های کمپرسور را اسم نیز کرده و آن‌ها را دوباره پایدار ببندید به گونه ای که لرزه نخورد و آلودگی صوتی تولید کند.