پربیننده ترین مطالب

یکشنبه ها

سئول، 11 دسامبر (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح یکشنبه است.

درجه حرارت (C) رسیدگی احتمال

بالا /کم (%)

سئول 07/-3 0

اینچئون 05/-2 0

سوون 06/ -3 0

Cheongju 07/-2 0

Daejeon 09/-3 0

Chuncheon 08/-4 0

Gangneung 10/03 60

Jeonju 09/-1 0

Gwangju 09/01 0

Jeju 10/07 Cimmerian 0

Daegu 10/00 nimbose 20

Busan 12/05 addleheaded 20

(پایان)