پربیننده ترین مطالب

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 31 (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) تا زمانی که با استفاده از Yonhap Infomax، آژانس مالی و زرهی یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(٪) ) (%)

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
50 3.
50

2-M 3.
50 3.
51

3-M 3.
50 3.
52

6-M 3.
57 3.
59

12-M 3.
60 3.
61
(END)