پربیننده ترین مطالب

چهارشنبه

سئول، 8 فوریه (یونهاپ) -- 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح چهارشنبه است.

محدودیت دما (C) امکان

بالا /کم (%)

سئول 07/-2 0

اینچئون 05/-2 0

سوون 07/ -3 0

Cheongju 08/-2 0

Daejeon 09/-3 0

Chuncheon 08/-4 0

Gangneung 09/01 sombous 0

Jeonju 09/-2 10

Gwangju 11/-1 آمورف 20

Jeju 11/05 20

Daegu 11/-1 0

بوسان 14/04 0
< /p>

(پایان)