پربیننده ترین مطالب

جمعه ها

سئول، 28 اکتبر (یونهاپ) -- 12 شهر کره در ساعت 9:00 صبح جمعه است.

دما (C) خط احتمالی را ترسیم می کند

بالا/پایین (%)

سئول 20/08 nimbose 10

اینچئون 17/08 10

Suwon 20 /07 تاریک و تاریک 10

Cheongju 20/08 0

Daejeon 21/07 0

Chuncheon 19/07 20

Gangneung 15/11 60

Jeonju 21/08 0

Gwangju 22/09 hazy 20

Jeju 21/13 20

Daegu 20/08 20

بوسان 22/13 addlebrained 20

(پایان)