پربیننده ترین مطالب

حقوق از افسران شناسه درخواستی می خواهد

سئول، 13 فوریه (یونهاپ) -- اگر از افسران خواسته شود وظایفشان، حقوق روز دوشنبه است.

سازمان حقوق بازنگری کره (NHRCK) به دلیل افزایش شکایات به رئیس ارسال کرده است.
که افسران به طور مساوی وظایف خود را تکرار می کنند و سرکوب می کنند.

NHRCK نظر خود را بر این دارد که افسران در صورت درخواست وظیفه کارت آنها هستند.

درخواست بر این است که شناسه های مورد قبول مقامات باشد.
ورزش آنها یک است و مردم می دانند.

یک تلویزیون بدون تاریخ یونهاپ یک وظیفه را نشان می دهد.
(عکس فروش نمی رود) (یونهاپ)

ycm@yna.
co.
kr
(END)